Dzięcioł średni w Rezerwacie Ławice Kiełpińskie

23.03.2013  byłam w okolicach Rezerwatu Ławice Kiełpińskie. Pogoda była mroźna i słoneczna. W łęgu na brzegu rzeki nie było za dużo ptaków – odzywały się przede wszystkim bogatki i modraszki, widziałam kilka mazurków i sójkę. Oprócz nich udało się zaobserwować terytorialnie odzywającego się dzięcioła średniego oraz przelatującego bielika.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

Ujście Czajki – 23.03.2013

Wiosna kalendarzowa już się zaczęła, ale w sobotę nad Wisłą prawie nic prócz mocno świecącego słońca jej nie wskazywało. W Ujściu Czajki spotkałam całe stado kaczek – poza krzyżówkami były dwie czernice i głowienka. Poza nimi latało kilka śmieszek i kormoranów.

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

Praska strona Wisły od Mostu Śl.-Dąbrowskiego do Mostu Łazienkowskiego

W niedzielę 17 marca 2013 razem z Magdą Zadrag i trzema uczestnikami wycieczki obserwowaliśmy kolonię mew (śmieszki i siwe).

kolonia mew przy Moście Śląsko-Dąbrowskim

Przy kolejnym cyplu widzieliśmy trzy łabędzie i kilka wron siwych. Gdzieś przy brzegu kilka krzyżówek. Łacha przy Moście Poniatowskim była oblegana przez kolonię mew. Siedziały tam jeszcze dwa kormorany.

Przy ostatnim cyplu tuż przed Mostem Trasy Łazienkowskiej spotkaliśmy trzy nurogęsi.

W łęgu kręciły się sikory, sójki oraz wrony. Najpierw słyszeliśmy raz bębniącego krótko i cicho dzięcioła, ale nie udało się go wypatrzeć. Za to w drodze powrotnej tą samą trasą, innego dzięcioła (dzięcioł duży) dało się wyraźnie usłyszeć i zobaczyć.

 

Z obserwacji nieornitologicznych natknęliśmy się na tę tablicę, która przywędrowała w okolice Mostu Świętokrzyskiego. Może powinna wrócić na swoje miejsce?

tablica „Rezerwat Przyrody Wyspy Zawadowskie” w centrum Warszawy

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

Centrum Warszawy – 17.03.2013

17.03.2013 odbyła się wycieczka Społeczności WisłaWarszawska.pl – udział wzięli w niej: Magdalena Zadrag, Renata i Dariusz Gawęda, Łukasz Nowicki oraz Eryk Kopczyński. Przeszliśmy wzdłuż Wisły praskim brzegiem od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego do Mostu Łazienkowskiego.

Pogoda była bardzo przyjemna i słońce dopisało, ale chociaż bogatki i modraszki w łęgu śpiewały już wiosennie, inne ptaki nie zachowywały się jakby zwiastowały przyjście wiosny. W łęgach oprócz sikor, spotkaliśmy tylko wszędobylskie wrony i sroki, a na Wiśle widzieliśmy odpoczywające mewy siwe i śmieszki, trochę krzyżówek, kilka kormoranów i 3 łabędzie. Na sam koniec wycieczki pokazały nam się 2 samce i samica nurogęsia.

Mimo niewielkiej liczby ptaków, miło było obserwować stada mew, w których niektóre śmieszki jeszcze mają szatę spoczynkową, a niektóre już przepierzyły się do szaty godowej.

Poniżej zamieszczam kilka zdjęć z wycieczki.

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

Centrum Warszawy – 07.03.2013

7.03.2013 wybrałam się z Oliwią Karpińską na spacer wzdłuż Wisły. Spacer trwał od 8.00 do 9.40 i przebyłyśmy trasę od Mostu Śląsko-Dąbrowskiego do Mostu Łazienkowskiego praską stroną Wisły.Pogoda była ładna, prawie wiosenna.

W łęgach widziałyśmy przede wszystkich wrony siwe, trochę srok i jedną sójkę, a z mniejszych jego mieszkańców przede wszystkim modraszki i bogatki, a także jedną czarnogłówkę i dwa dzięcioły duże.

Z kolei na Wiśle nie było zbyt wielu ptaków, w sumie obserwowałyśmy jedno dość duże stado mew siwych i śmieszek i kilka pojedynczych mew poza nim. Do tego kilkanaście kaczek krzyżówek, kilka kormoranów i 3 nurogęsi.

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

Kolektor „Czajki” – 17 lutego 2013

Nad Wisłą przy kolektorze oczyszczalni ścieków Czajka spotkałem 2 czernice, dwa ptaki wyglądające na ogorzałki (dziób się nie zgadza)

, bielika

, 2 przelatujące łabędzie nieme

, w łęgu m. in. gile.

 

 

Przy kolektorze siedzi trochę ptaków, prawie same śmieszki i krzyżówki, ale to nie to co było na kolektorze młocińskim w poprzednich latach…

Gassy – 3 luty 2013

Nad Wisłą w miejscowości Gassy w okolicach rezerwatu „Wyspy Świderskie”, jak na załączonym obrazku:

Udało mi się spotkać kormorany, gągoła, czaplę siwą, krzyżówki, nurogęsi kruki i myszołowy.

W łęgu dzięcioł czarny, bogatki, modraszki, czarnogłówka i kowalik

Na nadwiślańskich łąkach w tej miejscowości spotkałem srokosza

Który postanowił podlecieć bliżej ku mojemu szczęściu i zdziwieniu

A także sarny i dwa dorosłe bieliki

 

 

 

 

 

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

Wisła w Centrum – 28.02.2013

28.02.13 Od Mostu Gdańskiego do Mostu Grota, prawa strona Wisły. Obserwator: Oliwia Karpińska. Godz. 7.40 – 9.50. Wietrznie i mgliście.

1. bielik – głos z lewego brzegu

2. myszołów zwyczajny 1

3. krzyżówka 90

4. cyraneczka samica zaplątana w stadko krzyżówek

5. nurogęś 19

6. kormoran 15

7. kwiczoł 2

8. czyż – głos

9. szczygieł – głos + stadko ok 20 żerujące wysepce

10. dzwoniec – głos + stada żerujące na tej łączce przed wałem

11. bogatka – głos

12. modraszka – głos

13. sroka 7

14. kawka

15. wrona siwa ok 30

16. gawron

17. sójka 2

18. bażant samiec

19. mewa śmieszka

20. mewa srebrzysta

21. mewa siwa

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii

Wisła w Centrum – 23.02.2013

23.02.13 Od Mostu Poniatowskiego do Mostu Gdańskiego, lewa strona Wisły. Obserwatorzy: Oliwia Karpińska, Paulina Organiściak. Godz. 13.15 – 14.30. Pochmurno.

1. krzyżówka 67

2. mewa srebrzysta 23ad + 11juv

3. mewa siwa ok 20 na wyspie przy Poniatowskim + wymieszane ze stadem śmieszek

4. mewa śmieszka stado ok 1000 sztuk przy Świętokrzyskim

5. kormoran 5

6. gawron 2

7. wrona siwa 15

8. kawka 5

9. nurogęś 7samica i 7 samiec

10. wróbel domowy głos

11.krakwa

 

Zaszufladkowano do kategorii Bez kategorii